ליקוטי הלכות, תפילין, הלכה ה', אות ה', ל' בשבט תשע"ח, בת עין

שיעור ל"ה

אורח חיים-הלכות תפילין

הלכה ה'

אות ה'

ליקוטי הלכות, תפילין, הלכה ה', אותיות ג', ד, ה', כ"ג בשבט תשע"ח, בת עין

שיעור ל"ד

אורח חיים-הלכות תפילין

הלכה ה'

אותיות ג', ד', ה'

ליקוטי הלכות, תפילין, הלכה ה', אות ג', ט"ז בשבט תשע"ח, בת עין

שיעור ל"ג

אורח חיים-הלכות תפילין

הלכה ה'

אות ג'