ארכיון פוסטים מאת: shlomo.radzinsky@gmail.com

ליקוטי הלכות, תפילין, הלכה ה', אות א', כ"ד בטבת תשע"ח, בת עין

שיעור ל"א

אורח חיים-הלכות תפילין

הלכה ה'

אות א'

אגרת הקודש מאדמו"ר הזקן, אגרת ו', שיעור י', א' בשבט תשע"ב, נחלאות

אגרת ו', עמוד 218

ליקוטי הלכות, תפילין, הלכה ד', אותיות ו'-ז', י"ז בטבת תשע"ח, בת עין

שיעור ל'

אורח חיים-הלכות תפילין

הלכה ד'

אותיות ו', ז'

ליקוטי הלכות, תפילין, הלכה ד', אות ו', ג' בטבת תשע"ח, בת עין

שיעור כ"ט

אורח חיים-הלכות תפילין

הלכה ד'

אות ו'

אוצר היראה: חנוכה, י"ט בכסלו תשע"ח, בת עין

ליקוטי הלכות, תפילין, הלכה ד', אות ה', י"ב בכסלו תשע"ח, בת עין

שיעור כ"ח

אורח חיים-הלכות תפילין

הלכה ד'

אות ה'

ליקוטי מוהר"ן חלק א', תורוה ד', שיעור כ"א, י' בכסלו תשע"ח

תורה ד'

אותיות ה', ו'

ליקוטי הלכות, תפילין, הלכה ד', אות ד', ה' בכסלו תשע"ח, בת עין

שיעור כ"ז

אורח חיים-הלכות תפילין

הלכה ד'

אות ד'

ליקוטי מוהר"ן חלק א', תורוה ד', שיעור כ', ג' בכסלו תשע"ח

תורה ד'

אותיות ג', ד'