ליקוטי הלכות, תפילין, הלכה ה', אות ג', ט"ז בשבט תשע"ח, בת עין

שיעור ל"ג

אורח חיים-הלכות תפילין

הלכה ה'

אות ג'