ליקוטי הלכות, תפילין, הלכה ד', אות ד', כ"ז בחשון תשע"ח, בת עין

שיעור כ"ו

אורח חיים-הלכות תפילין

הלכה ד'

אות ד'

ליקוטי מוהר"ן חלק א', תורות ג',ד' שיעור י"ט, כ"ה בחשון תשע"ח

תורה ג'

תורה ד'

ליקוטי הלכות, תפילין, הלכה ד', אותיות ג'- ד', כ' בחשון תשע"ח, בת עין

שיעור כ"ה

אורח חיים-הלכות תפילין

הלכה ד'

אותיות ג', ד'

ליקוטי מוהר"ן חלק א', תורוה ג', שיעור י"ח, י"ח בחשון תשע"ח

תורה ג'

ליקוטי מוהר"ן חלק א', תורוה ג', שיעור י"ז, י"א בחשון תשע"ח

תורה ג'

ליקוטי הלכות, תפילין, הלכה ד', אות ד', ו' בחשון תשע"ח, בת עין

שיעור כ"ד

אורח חיים-הלכות תפילין

הלכה ד'

אות ד'

ליקוטי מוהר"ן חלק א', תורות ב'-ג', שיעור ט"ז, ד' בחשון תשע"ח

סוף תורה ב'

תחילת תורה ג'

ליקוטי הלכות, תפילין, הלכה ד', אות ג', כ"ט בתשרי תשע"ח, בת עין

שיעור כ"ג

אורח חיים-הלכות תפילין

הלכה ד'

אות ג'

ליקוטי מוהר"ן חלק א', תורה ב', אות ו', שיעור ט"ו, כ"ז בתשרי תשע"ח

אות ו'