ארכיון פוסטים מאת: shlomo.radzinsky@gmail.com

אוצר היראה, אמונה, אות קפ"ט, שיעור ב', ט' באדר ב' תשפ"ד, עין כרם

להוריד את הקובץ

אוצר היראה, ב' באדר ב' תשפ"ד, עין כרם

להוריד את הקובץ

הרבי הרש"ב ספר המאמרים תרנ"ז, שיעור ט', כ"ה באדר א' תשפ"ד, עין כרם

להוריד את הקובץ

וידעת היום

שיעור ט

הרבי הרש"ב ספר המאמרים תרנ"ז, שיעור ח', י"א באדר א' תשפ"ד, עין כרם

להוריד את הקובץ

הרבי הרש"ב ספר המאמרים תרנ"ז, שיעור ז', כ"ז בשבט תשפ"ד, עין כרם

להוריד את הקובץ

וידעת היום

שיעור ז

הרבי הרש"ב ספר המאמרים תרנ"ז, שיעור ו', כ' בשבט תשפ"ד, עין כרם

להוריד את הקובץ

"וידעת היום…"

שיעור ו'

הרבי הרש"ב ספר המאמרים תרנ"ז, שיעור ה', י"ג בשבט תשפ"ד, עין כרם

להוריד את הקובץ

"וידעת היום…"

שיעור ה'

הרבי הרש"ב ספר המאמרים תרנ"ז, שיעור ד', ו' בשבט תשפ"ד, עין כרם

להוריד את הקובץ

"וידעת היום…"

שיעור ד'

הרבי הרש"ב ספר המאמרים תרנ"ז, שיעור ג', כ"ח בטבת תשפ"ד, עין כרם

להוריד את הקובץ

"וידעת היום…"

שיעור ג'

הרבי הרש"ב ספר המאמרים תרנ"ז, שיעור ב', כ"א בטבת תשפ"ד, עין כרם

להוריד את הקובץ

"וידעת היום…"

שיעור ב'