ארכיון פוסטים מאת: shlomo.radzinsky@gmail.com

חובת התלמידים, ג' מאמרים בסוף הספר, שיעור ג', מאמר ב', פרק א', י"ט באלול תשפ"ג, עין כרם

להוריד את הקובץ

חובת התלמידים, ג' מאמרים בסוף הספר, שיעור ב', מאמר א', פרק ג'

חובת התלמידים, ג' מאמרים בסוף הספר, שיעור ב', מאמר א', פרק ג', י"ב באלול תשפ"ג, עין כרם

להוריד את הקובץ

חובת התלמידים, ג' מאמרים בסוף הספר, שיעור ב', מאמר א', פרק ג'

חובת התלמידים, ג' מאמרים בסוף הספר, שיעור א', מאמר א', פרק ב', ה' באלול תשפ"ג, עין כרם

להוריד את הקובץ

חובת התלמידים, ג' מאמרים בסוף הספר, שיעור א', מאמר א', פרק ב'

ליקוטי אמרים חלק שני הנקרא בשם חינוך קטן, ט"ו בתמוז תשפ"ג, עין כרם

להוריד את הקובץ

צדקת הצדיק, שיעור י"ח, פרק ס', ח' בתמוז תשפ"ג, עין כרם

להוריד את הקובץ

צדקת הצדיק

צדקת הצדיק, שיעור י"ז, פרק נ"ב-נ"ד, כ"ד בסיון תשפ"ג, עין כרם

להוריד את הקובץ

צדקת הצדיק

צדקת הצדיק, שיעור ט"ז, פרק מ"ט-נ', י"ז בסיון תשפ"ג, עין כרם

להוריד את הקובץ

צדקת הצדיק

צדקת הצדיק, שיעור ט"ו, פרק מ"ו, י' בסיון תשפ"ג, עין כרם

להוריד את הקובץ

צדקת הצדיק

צדקת הצדיק, שיעור י"ד, פרק מ"ג, כ"ה באייר תשפ"ג, עין כרם

להוריד את הקובץ

צדקת הצדיק

פרק מ"ג

יום העצמאות, פסח שני, ל"ג בעומר, יום שחרור ירושלים

צדקת הצדיק, שיעור י"ג, פרק מ"א, י"א באייר תשפ"ג, עין כרם

צדקת הצדיק

להוריד את הקובץ