ארכיון הקטגוריה: חומש

חומש בראשית, שיעור ט"ז, ט"ז בשבט תש"פ, עין כרם.

קין והבל

חומש, בראשית, שיעור ט"ו, ט' בשבט תש"פ, עין כרם.

קין והבל

בראשית ד', ח' – י"ח

חומש, בראשית, שיעור י"ד, ב' בשבט תש"פ, עין כרם.

בראשית ד', א' – ז'

חומש, בראשית, שיעור י"ג, כ"ד בטבת תש"פ, עין כרם.

חומש, בראשית, שיעור י"ב, י"ז בטבת תש"פ, עין כרם.

חומש, בראשית, שיעור י"א, ג' בטבת תש"פ, עין כרם.

בראשית ג', א' – י"ג

חומש, בראשית, שיעור י', י"ט בכסלו תש"פ, עין כרם.

בראשית ב', ט"ו – כ"א

חומש, בראשית, שיעור ט', ה' בכסלו תש"פ, עין כרם.

ויכולו… (בראשית ב', א')

בראשית ב', ט"ז

חומש, שיעור ח', בראשית, כ"ח בחשוון תש"פ, עין כרם.

בראשית ב', ח'-ט"ז

חומש, שיעור ז', בראשית, כ"א בחשוון תש"פ, עין כרם.

בראשית. בריאת האדם.