ארכיון הקטגוריה: חומש עין כרם

חומש בראשית, שיעור כ"ו, י"ט באלול תש"פ, עין כרם.

לך לך

חומש בראשית, שיעור כ"ה, י"ב באלול תש"פ, עין כרם.

לך לך

בראשית י"ב, ו'-י"ז

חומש בראשית, שיעור כ"ד, ה' באלול תש"פ, עין כרם.

לך לך

בראשית י"ב, ב'-ג'

חומש בראשית, שיעור כ"ג, כ"ח באב תש"פ, עין כרם.

בראשית י"ב, א'-ג'

לך לך

חומש בראשית, שיעור כ"ב, כ"ב באב תש"פ, עין כרם.

חומש בראשית, שיעור כ"א, ר"ח תמוז תש"פ, עין כרם.

בראשית ד', ט"ז-י"ז

"ויהי בונה עיר"

חומש בראשית, שיעור כ', כ"ד בסיון תש"פ, עין כרם.

קין והבל

חומש בראשית, שיעור י"ט, י"ז בסיון תש"פ, עין כרם.

קין והבל

חומש בראשית, שיעור י"ח, י' בסיון תש"פ, עין כרם.

בראשית ג', כ'- כ"ד

אדם וחוה

חומש בראשית, שיעור י"ז, כ"ג בשבט תש"פ, עין כרם.

למך ובניו

בראשית ד', י"ט – כ"ח