ארכיון הקטגוריה: ליקוטי מוהר"ן חלק א', תורה ל"ח

ליקוטי מוהר"ן חלק א', תורה ל"ח, אותיות ג', ד', ה'; ז' בשבט תש"פ, רמת גן, שיעור י"'ד

ליקוטי מוהר"ן חלק א', תורה ל"ח, אותיות א', ב', ג', כ"ט בטבת תש"פ רמת גן, שיעור י"'ג