ארכיון הקטגוריה: מעשה מבערגיר ועני

מעשה מבערגיר ועני, שיעור י', ח' אדר תשס"ו, נחלאות

מעשה מבערגיר ועני, שיעור ט', ר"ח אדר תשס"ו, נחלאות

מעשה מבערגיר ועני, שיעור ח', כ"ד שבט תשס"ו, נחלאות

מעשה מבערגיר ועני, שיעור ז', י"ז שבט תשס"ו, נחלאות

מעשה מבערגיר ועני, שיעור ו', י' שבט תשס"ו, נחלאות

מעשה מבערגיר ועני, שיעור ד', כ"ה טבת תשס"ו, נחלאות

מעשה מבערגיר ועני, שיעור ג', י"ז טבת תשס"ו, נחלאות

מעשה מבערגיר ועני, שיעור ב', י' טבת תשס"ו, נחלאות

מעשה מבערגיר ועני, שיעור א', ד' טבת תשס"ו, נחלאות