ארכיון הקטגוריה: מעשה בשבעה בעטלרס

מעשה בשבעה בעטלרס, שיעור י"ג, ה' באדר ב' תשע"ט, עין כרם.

להוריד את הקובץ

יום ו' – הבעטליר בלא ידיים.

מעשה בשבעה בעטלרס, שיעור י"ג, י"ח שבט תשס"ז, נחלאות

להוריד את הקובץ

מעשה בשבעה בעטלרס, שיעור י"ב, י"א שבט תשס"ז, נחלאות

להוריד את הקובץ

מעשה בשבעה בעטלרס, שיעור י"א, ד' שבט תשס"ז, נחלאות

להוריד את הקובץ

מעשה בשבעה בעטלרס, שיעור ט', י"ט טבת תשס"ז, נחלאות

להוריד את הקובץ

מעשה בשבעה בעטלרס, שיעור ח', י"ב טבת תשס"ז, נחלאות

להוריד את הקובץ

מעשה בשבעה בעטלרס, שיעור ז', ה' טבת תשס"ז, נחלאות

להוריד את הקובץ

מעשה בשבעה בעטלרס, שיעור ו', כ"א כסלו תשס"ז, נחלאות

להוריד את הקובץ

מעשה בשבעה בעטלרס, שיעור ה', י"ד כסלו תשס"ז, נחלאות

להוריד את הקובץ

מעשה בשבעה בעטלרס, שיעור ד', ז' כסלו תשס"ז, נחלאות

להוריד את הקובץ