ארכיון הקטגוריה: מועדים

חנוכה. הרבי הרש"ב "ספר המאמרים" תרמ"ג-תרמ"ד עמוד מ"ח, ט"ו כסלו תשפ"ד, עין כרם

להוריד את הקובץ

הרבי הרש"ב "ספר המאמרים" תרמ"ג-תרמ"ד עמוד מ"ח

שבועות. אוצר היראה, כ"ח באייר תשפ"ב, עין כרם.

ראש השנה תשפ"א, ליקוטי הלכות, שיער ב', כ"ג באלול תשפ"א, עין כרם

ליקוטי הלכות, כרך ב', הלכות הדברים הנוהגים בסעודה, הלכה ד', אותיות א', ה'

ראש השנה תשפ"א, ליקוטי הלכות, ט"ז באלול תשפ"א, עין כרם

ליקוטי הלכות, כרך ב', הלכות הדברים הנוהגים בסעודה, הלכה ד'

עבודת חודש אלול, ט' באלול תשפ"א, עין כרם

שבועות, תשפ"א, שפת אמת, עין כרם

ל"ג בעומר תשפ"א. ישמח ישראל. ליקוטי מוהר"ן.

פורים. אוצר היראה, כ"א בשבט תש"פ, רמת גן.

אוצר היראה, תשובת השנה, פורים.

הכנעת קליפת עמלק – מחיית עמלק, ייאוש, כפירה וגאווה.

בין המצרים, הקלטת תשע"ט עין כרם

הקלטה: ג' באב תשע"ט

ליקוטי מוהר"ן חלק ב', תורה ס"א, הקלטת תשע"ט עין כרם, שיעור א'

הקלטה: ר"ח סיון תשע"ט

הנושא של החלק הראשון של השיעור – חג שבועות