ארכיון הקטגוריה: מועדים

ל"ג בעומר, ישמח ישראל, י"ד באייר תשע"ט, רמת גן

תיקון מידת הוד בהוד

פורים. י' באדר ב' תשע"ט, רמת גן.

הכנה לפורים חלק ב'

פורים. אוצר היראה, ג' באדר ב' תשע"ט, רמת גן.

הכנה לפורים חלק א'

ט"ו בשבט תשע"ד

תיקון אכילה

ט"ו בשבט תש"ע, פרי צדיק

אוצר היראה: חנוכה, י"ט בכסלו תשע"ח, בת עין

יום כיפור תשע"ח, אוצר היראה, בת עין

אוצר היראה: פורים, ד' באדר תשע"ז, בת עין

 

אוצר היראה,

פורים והכנעת קליפת עמלק

אות ו', ז'

אוצר היראה: פורים, כ"ז בשבט תשע"ז, בת עין

אוצר היראה,

פורים והכנעת קליפת עמלק

אות א', ב', ג'

אוצר היראה: חנוכה, אות ל"ט, כ' בכסלו תשע"ז, נחלאות