ארכיון הקטגוריה: מועדים

אוצר היראה: אלול, ר"ה, עשרת ימי תשובה…, אות ל"ח (שיעור ב'), י' באלול תשע"ו, נחלאות

אוצר היראה.

פרק: אלול, ראש-השנה, עשרת ימי תשובה, יום-כיפור, סוכות, שמיני-עצרת ושמחת-תורה, וכל המצות הנוהגין בהם.

אות ל"ח, שיעור ב'.

אוצר היראה: אלול, ר"ה, עשרת ימי תשובה…, אות ל"ח (שיעור א'), ג' באלול תשע"ו, נחלאות

אוצר היראה.

פרק: אלול, ראש-השנה, עשרת ימי תשובה, יום-כיפור, סוכות, שמיני-עצרת ושמחת-תורה, וכל המצות הנוהגין בהם.

אות ל"ח, שיעור א'.

אוצר היראה: אלול, ר"ה, עשרת ימי תשובה…, אות ב', ג', כ"ו באב תשע"ו, נחלאות

 

אוצר היראה.

פרק: אלול, ראש-השנה, עשרת ימי תשובה, יום-כיפור, סוכות, שמיני-עצרת ושמחת-תורה, וכל המצות הנוהגין בהם.

אות ב', ג'.

אוצר היראה: אלול, ר"ה, עשרת ימי תשובה…, אות א', י"ט אב תשע"ו, נחלאות

אוצר היראה.

פרק: אלול, ראש-השנה, עשרת ימי תשובה, יום-כיפור, סוכות, שמיני-עצרת ושמחת-תורה, וכל המצות הנוהגין בהם.

אות א'.

פרי צדיק, ט"ו באב, אות ד', י"ב באב תשע"ו, נחלאות

אוצר היראה: בין המצרים, אות ח', ה' באב תשע"ו, נחלאות

דרך המלך: פסח, על ההגדה "בכל דור ודור…", כ"ו באדר ב' תשע"ו, נחלאות

דרך המלך: פסח ליל ב' תר"צ, י"ט באדר ב' תשע"ו, נחלאות

דרך המלך: פורים תר"צ, י"ב באדר ב' תשע"ו, נחלאות

פורים. אוצר היראה, פורים נ"ד, י' באדר ב' תשע"ו, רמת גן.