ארכיון הקטגוריה: רבי צדוק ספר הזכרונות תשע"ג

אודיו: רבי צדוק, ספר הזכרונות, שיעור כ"א, ד' תמוז תשע"ג, נחלאות

אודיו: רבי צדוק, ספר הזכרונות, שיעור כ', כ"ז סיוון תשע"ג, נחלאות

אודיו: רבי צדוק, ספר הזכרונות, שיעור י"ט, כ' סיוון תשע"ג, נחלאות

אודיו: רבי צדוק, ספר הזכרונות, שיעור י"ח, י"ג סיוון תשע"ג, נחלאות

אודיו: רבי צדוק, ספר הזכרונות, שיעור י"ז, כ"א אייר תשע"ג, נחלאות

אודיו: רבי צדוק, ספר הזכרונות, שיעור ט"ז, י"ד אייר תשע"ג, נחלאות

אודיו: רבי צדוק, ספר הזכרונות, שיעור ט"ו, ז' אייר תשע"ג, נחלאות

אודיו: רבי צדוק, ספר הזכרונות, שיעור י"ד, ל' ניסן תשע"ג, נחלאות

אודיו: רבי צדוק, ספר הזכרונות, שיעור י"ג, כ"ג ניסן תשע"ג, נחלאות

אודיו: רבי צדוק, ספר הזכרונות, שיעור י"ב, ב' ניסן תשע"ג, נחלאות