ארכיון הקטגוריה: ראש השנה

ראש השנה תשפ"א, ליקוטי הלכות, שיער ב', כ"ג באלול תשפ"א, עין כרם

ליקוטי הלכות, כרך ב', הלכות הדברים הנוהגים בסעודה, הלכה ד', אותיות א', ה'

ראש השנה תשפ"א, ליקוטי הלכות, ט"ז באלול תשפ"א, עין כרם

ליקוטי הלכות, כרך ב', הלכות הדברים הנוהגים בסעודה, הלכה ד'

אוצר היראה: אלול, ר"ה, עשרת ימי תשובה…, אות ל"ח (שיעור ב'), י' באלול תשע"ו, נחלאות

אוצר היראה.

פרק: אלול, ראש-השנה, עשרת ימי תשובה, יום-כיפור, סוכות, שמיני-עצרת ושמחת-תורה, וכל המצות הנוהגין בהם.

אות ל"ח, שיעור ב'.

אוצר היראה: אלול, ר"ה, עשרת ימי תשובה…, אות ל"ח (שיעור א'), ג' באלול תשע"ו, נחלאות

אוצר היראה.

פרק: אלול, ראש-השנה, עשרת ימי תשובה, יום-כיפור, סוכות, שמיני-עצרת ושמחת-תורה, וכל המצות הנוהגין בהם.

אות ל"ח, שיעור א'.

אוצר היראה: אלול, ר"ה, עשרת ימי תשובה…, אות ב', ג', כ"ו באב תשע"ו, נחלאות

 

אוצר היראה.

פרק: אלול, ראש-השנה, עשרת ימי תשובה, יום-כיפור, סוכות, שמיני-עצרת ושמחת-תורה, וכל המצות הנוהגין בהם.

אות ב', ג'.

אוצר היראה: אלול, ר"ה, עשרת ימי תשובה…, אות א', י"ט אב תשע"ו, נחלאות

אוצר היראה.

פרק: אלול, ראש-השנה, עשרת ימי תשובה, יום-כיפור, סוכות, שמיני-עצרת ושמחת-תורה, וכל המצות הנוהגין בהם.

אות א'.

אוצר היראה: אלול, ר"ה, יו"כ, סוכות, אות ר"ז, כ"ד אלול תשע"ה, נחלאות

  • שופר
  • ניגון

ליקוטי מוהר"ן חלק א', תורה י"ז, שיעור ד', י' אלול תשע"ה, נחלאות

ראש השנה תשע"ד, ישמח ישראל, כ"ב אלול תשע"ד, נחלאות

ראש השנה תשע"ג, דרך המלך, שיעור ג', ט"ו אלול תשע"ג, נחלאות