ארכיון הקטגוריה: בין המצרים

בין המצרים, הקלטת תשע"ט עין כרם

הקלטה: ג' באב תשע"ט

אוצר היראה: בין המצרים, אות ח', ה' באב תשע"ו, נחלאות

ליקוטי מוהר"ן חלק ב', תורה פ"ה, ו' אב תשע"ה, נחלאות

בין המצרים – ט' באב

בין המצרים תשע"א, שפת אמת, שיעור ב', ג' אב תשע"א, נחלאות

בין המצרים תשע"א, שפת אמת, שיעור א', כ"ה תמוז תשע"א, נחלאות

ט' באב תשס"ח, שפת אמת, נחלאות

פרי צדיק, ו' באב תשס"ב, רמת גן

פרי צדיק, דברים, אות י"ג, שבת חזון