ארכיון הקטגוריה: תקנת השבין

רבי צדוק, תקנת השבין, שיעור י"א, בת עין

רבי צדוק, תקנת השבין, שיעור י', כ"ח בסיון תשע"ז, בת עין

רבי צדוק, תקנת השבין, שיעור ט', כ"א בסיון תשע"ז, בת עין

רבי צדוק, תקנת השבין, שיעור ח', י"ד בסיון תשע"ז, בת עין

רבי צדוק, תקנת השבין, שיעור ז', ז' בסיון תשע"ז, בת עין

רבי צדוק, תקנת השבין, שיעור ו', כ"ט באייר תשע"ז, בת עין

רבי צדוק, תקנת השבין, שיעור ה', כ"ב באייר תשע"ז, בת עין

רבי צדוק, תקנת השבין, שיעור ד', ט"ו באייר תשע"ז, בת עין

רבי צדוק, תקנת השבין, שיעור ג', ח' באייר תשע"ז, בת עין

רבי צדוק, תקנת השבין, שיעור ב', ר"ח אייר תשע"ז, בת עין