רשימת מקורות


                                                                  סיפורי מעשיות משנים קדמוניות
                                                                                      תורה אור 

                                                                                      אגרת הקודש מאדמו"ר הזקן


האדמו"ר מפיאסצנה                                   דרך המלך

                                                                                שלושה מאמרים בסוף ספר "חובת התלמידים"

                                                                                  פרי צדיק

                                                                                  תקנת השבין

                                                                                  צדקת הצדיק