צדקת הצדיק, שיעור י"ב, פרק מ', כ"ז בניסן תשפ"ג, עין כרם

צדקת הצדיק

הוקלט באיחור של 8 דקות מתחילת השיעור

להוריד את הקובץ

צדקת הצדיק, שיעור י"א, פרק מ"א, ז' באדר תשפ"ג, עין כרם

צדקת הצדיק

להוריד את הקובץ

צדקת הצדיק, שיעור י', פרק מ', ל' בשבט תשפ"ג, עין כרם

צדקת הצדיק

להוריד את הקובץ

צדקת הצדיק, שיעור ט', פרק מ', כ"ג בשבט תשפ"ג, עין כרם

צדקת הצדיק

הוקלט באיחור של 5-7 דקות מתחילת השיעור.

להוריד את הקובץ

צדקת הצדיק, שיעור ח', פרקים י"ג-י"ד, ב' בשבט תשפ"ג, עין כרם

צדקת הצדיק

להוריד את הקובץ

צדקת הצדיק, שיעור ז', פרק י"ג, כ"ד בטבת תשפ"ג, עין כרם

צדקת הצדיק

להוריד את הקובץ

צדקת הצדיק, שיעור ו', פרק י"ב, י"ז בטבת תשפ"ג, עין כרם

צדקת הצדיק

להוריד את הקובץ

צדקת הצדיק, שיעור ה', פרקים י'-י"ב, ג' בטבת תשפ"ג, עין כרם

צדקת הצדיק

להוריד את הקובץ

צדקת הצדיק, שיעור ד', פרקים ח'-ט'-י', י"ט בכסלו תשפ"ג, עין כרם

צדקת הצדיק

להוריד את הקובץ

צדקת הצדיק, שיעור ג', פרקים ו'-ה', י"ב בכסלו תשפ"ג, עין כרם

צדקת הצדיק

הקלטת השיעור מתחילה מקטע קצר של השיחה הפרטית

להוריד את הקובץ