צדקת הצדיק, שיעור ז', פרק י"ג, כ"ד בטבת תשפ"ג, עין כרם

צדקת הצדיק

להוריד את הקובץ

צדקת הצדיק, שיעור ו', פרק י"ב, י"ז בטבת תשפ"ג, עין כרם

צדקת הצדיק

להוריד את הקובץ

צדקת הצדיק, שיעור ה', פרקים י'-י"ב, ג' בטבת תשפ"ג, עין כרם

צדקת הצדיק

להוריד את הקובץ

צדקת הצדיק, שיעור ד', פרקים ח'-ט'-י', י"ט בכסלו תשפ"ג, עין כרם

צדקת הצדיק

להוריד את הקובץ

צדקת הצדיק, שיעור ג', פרקים ו'-ה', י"ב בכסלו תשפ"ג, עין כרם

צדקת הצדיק

הקלטת השיעור מתחילה מקטע קצר של השיחה הפרטית

להוריד את הקובץ

צדקת הצדיק, שיעור ב', פרקים ד'-ה'-ו', ה' בכסלו תשפ"ג, עין כרם

צדקת הצדיק

להוריד את הקובץ

צדקת הצדיק, שיעור א', פרקים א'-ב'-ג', כ"ח בחשוון תשפ"ג, עין כרם

צדקת הצדיק

להוריד את הקובץ

תניא, חלק א', פרק מ"ט, כ"א בחשוון תשפ"ג, עין כרם, שיעור י"א

תניא, חלק א', פרק מ"ט

תניא, חלק א', פרק מ"ט, י"ד בחשוון תשפ"ג, עין כרם, שיעור י'

תניא, חלק א', פרק מ"ט

תניא, חלק א', פרק מ"ח, ז' בתשרי תשפ"ג, עין כרם, שיעור ט'

תניא, חלק א', פרק מ"ח