ארכיון תגיות: אוצר היראה

אוצר היראה, אמונה, אות קפ"ט, שיעור ב', ט' באדר ב' תשפ"ד, עין כרם

להוריד את הקובץ

אוצר היראה, ב' באדר ב' תשפ"ד, עין כרם

להוריד את הקובץ

שבועות. אוצר היראה, כ"ח באייר תשפ"ב, עין כרם.

פורים. אוצר היראה, כ"א בשבט תש"פ, רמת גן.

אוצר היראה, תשובת השנה, פורים.

הכנעת קליפת עמלק – מחיית עמלק, ייאוש, כפירה וגאווה.

אוצר היראה: חנוכה, י"ט בכסלו תשע"ח, בת עין

יום כיפור תשע"ח, אוצר היראה, בת עין

אוצר היראה: פורים, ד' באדר תשע"ז, בת עין

 

אוצר היראה,

פורים והכנעת קליפת עמלק

אות ו', ז'

אוצר היראה: פורים, כ"ז בשבט תשע"ז, בת עין

אוצר היראה,

פורים והכנעת קליפת עמלק

אות א', ב', ג'

אוצר היראה: חנוכה, אות ל"ט, כ' בכסלו תשע"ז, נחלאות

אוצר היראה: אלול, ר"ה, עשרת ימי תשובה…, אות ל"ח (שיעור ב'), י' באלול תשע"ו, נחלאות

אוצר היראה.

פרק: אלול, ראש-השנה, עשרת ימי תשובה, יום-כיפור, סוכות, שמיני-עצרת ושמחת-תורה, וכל המצות הנוהגין בהם.

אות ל"ח, שיעור ב'.