ארכיון תגיות: רבי צדוק

רבי צדוק, תקנת השבין, שיעור י', כ"ח בסיון תשע"ז, בת עין

רבי צדוק, תקנת השבין, שיעור ט', כ"א בסיון תשע"ז, בת עין

רבי צדוק, תקנת השבין, שיעור ח', י"ד בסיון תשע"ז, בת עין

רבי צדוק, תקנת השבין, שיעור ז', ז' בסיון תשע"ז, בת עין

רבי צדוק, תקנת השבין, שיעור ו', כ"ט באייר תשע"ז, בת עין

רבי צדוק, תקנת השבין, שיעור ה', כ"ב באייר תשע"ז, בת עין

רבי צדוק, תקנת השבין, שיעור ד', ט"ו באייר תשע"ז, בת עין

רבי צדוק, תקנת השבין, שיעור ג', ח' באייר תשע"ז, בת עין

רבי צדוק, תקנת השבין, שיעור ב', ר"ח אייר תשע"ז, בת עין

רבי צדוק, תקנת השבין, שיעור א', כ"ד בניסן תשע"ז, בת עין