ארכיון תגיות: רמת גן

פורים. אוצר היראה, כ"א בשבט תש"פ, רמת גן.

אוצר היראה, תשובת השנה, פורים.

הכנעת קליפת עמלק – מחיית עמלק, ייאוש, כפירה וגאווה.

ליקוטי מוהר"ן חלק א', תורה ל"ח, אותיות ג', ד', ה'; ז' בשבט תש"פ, רמת גן, שיעור י"'ד

ליקוטי מוהר"ן חלק א', תורה ל"ח, אותיות א', ב', ג', כ"ט בטבת תש"פ רמת גן, שיעור י"'ג

ליקוטי מוהר"ן חלק א', תורה ו', אות ז', כ"ב בטבת תש"פ רמת גן, שיעור י"'ב

תורה ו'

תורה קיג

ליקוטי מוהר"ן חלק א', תורה ו', אות ז', ט"ו בטבת תש"פ רמת גן, שיעור י"'א

ליקוטי מוהר"ן חלק א', תורה ו', אות ז', י"ז בכסלו תש"פ רמת גן, שיעור י'

ליקוטי מוהר"ן חלק א', תורה ו', אות ז', י' בכסלו תש"פ רמת גן, שיעור ט'

דעת

ליקוטי מוהר"ן חלק א', תורה ו', אותיות ה'-ו', ג' בכסלו תש"פ רמת גן, שיעור ח'

ביאור הסיפור של רבה בב"ח

ל"ג בעומר, ישמח ישראל, י"ד באייר תשע"ט, רמת גן

תיקון מידת הוד בהוד

פורים. י' באדר ב' תשע"ט, רמת גן.

הכנה לפורים חלק ב'