ארכיון תגיות: שפת אמת

שפת אמת, שיעור א', בראשית תרל"א, ל' בתשרי תשע"ז, נחלאות

שיעור א' בפרשת בראשית תרל"א

שבועות, שפת אמת, כ"ט באייר תשע"ה, רמת גן

שפת אמת תרנ"ב שבועת

פסח תשע"ה, שפת אמת תרמ"ג, שיעור א', כ' אדר תשע"ה, נחלאות

פורים, שפת אמת תרמ"ט, ו' באדר תשע"ה, נחלאות

פורים. שפת אמת, ד' אדר תשע"ה, רמת גן.

שבועות, שפת אמת, ד' בסיוון תשע"ד, רמת גן

שפת אמת על החגים, מועדים חלק ב'

פסח תשע"ד, שפת אמת, ט' בניסן תשע"ד, נחלאות

פסח תשע"ד, ישמח ישראל, ב' בניסן תשע"ד, נחלאות

פורים תשע"ד, שפת אמת לפורים תרס"א, נחלאות

חנוכה תשע"ד, שפת אמת, י"ז כסלו תשע"ד, נחלאות